Promovarea si coordonarea conservarii si cercetarii patrimoniului construit.